Autochartist

Autochartist is the world's most advanced tool for the automatic identification of chart patterns and Fibonacci patterns. The technology allows customers to monitor thousands of financial instruments 24 hours per day automatically uncovering trading opportunities as they occur. With pattern recognition engines continuously scanning financial markets such as Forex, Equities, Indices, and Commodity markets, traders are notified within minutes of pattern formations. They also offer PowerStats as a feature that gives Forex traders important statistical information about the instruments they trade. It helps when setting stop-loss and take-profit levels, and provides a better assessment of risk and [link]volatility[/link].

MetaTrader 4 plugin:

Všechny funkce Autochartistu nyní naleznete ve Vaší MT4 aplikaci díky vlastnímu plug-inu, který nainstalujete za 30 sekund. Patří sem Chart patterns, Fibonacci patterns PowerStats. Obchodníci si nyní mohou jednoduše otevřít webovou verzi Autochartistu z MT4, aniž by se museli znovu přihlásit. Potenciální partneři brokera již nemusí alokovat technické zdroje, aby byl Autochartist v nabídce pro majitele účtu. Tento způsob poskytování signálů Autochartistu je obzvlášť lákavé pro klienty, kteří používají MetaTrader pravidelně a pro které hraje Autochartist velkou roli při exekuci obchodů.

Chart Patterns:

Autochartist analyzuje Forex, akcie, Futures, CFD, automaticky identifikuje technické formace jako jsou trojúhelníky, klíny, vrcholy a dna. Uživatelé jsou upozorněni zvukově i vizuálně, pokud jsou vzniklé patterny identifikovány. Předkreslené grafy jsou snadné na pochopení, úrovně supportů a rezistencí jsou jasně ilustrovány. Formace Autochartistu jsou skutečně univerzálním nástrojem, pomáhá novějším obchodníkům zahrnout technickou analýzu do jejich obchodního plánu, zkušeným obchodníkům pak nabízí výkonnou funkci skenování, díky které ušetří čas a upozorní na obchodní příležitosti, které by jinak mohly být přehlédnuty.

Fibonacci Patterns:

Autochartist automaticky identifikuje Fibonacciho Patterny a vizuálně ilustruje úrovně, kde jsou supporty a rezistence očekávány dle teorie Zlatého poměru. Takové úrovně mohou hrát zásadní roli v nastavování stop-loss úrovní a v určení obchodních cílů. Autochartist má také schopnost identifikovat patterny, které jsou v procesu formování, od přímočarých rozšíření, retracementu a ABCD patternů k více sofistikovanému nastavení jako je Gartley a Butterfly formace. Cože je skvělé pro obchodníky Fibonacciho, kteří se potřebují soustředit na budoucí potenciální obchodní příležitosti.

Klíčové úrovně:

Klíčové úrovně Autochartistu jsou technická analýza horizontálního supportu a rezistence. Obchodníci jsou upozorněni, když cena prorazí klíčové úrovně, které byly automaticky identifikovány Autochartistem.

Powerstats:

Nástroj PowerStats poskytuje obchodníkům pohled na relativní pohyby forex instrumentů. Což je velmi užitečné při formování obchodního plánu nebo při přehodnocování stávajících strategií.

Například PowerStats nabízí:

  • Průměrný pohyb pipu v konkrétním časovém rámci
  • Pravděpodobnost rychlosti růstu nebo zpomalení (na základě historie)
  • A maximální očekávaný pohyb cen (statistické high a low) v různých časových rámcích
  • Očekávané cenové pohyby v rámci dnů a hodin

Jako důležitá funkce Autochartistu, společně s Chart a Fibonacci Patterny, PowerStats pomáhá obchodníkům nastavit stop loss a take profit, stejně jako pomáhá zjistit rizika a vhodný instrument k obchodování.

Zprávy o trhu:

Autochartist zprávy o trhu jsou automaticky generovány pomocí důvěryhodného Autochartist Pattern Recognition Engines. V porovnání s aspekty technické analýze a analytiky (až na to, že nejsou zaujaté), jsou dodávány za absolutní zlomek nákladů.

To brokerům umožní poskytnout včasné zprávy (s možností označení) buď emailem nebo přes web, v různých jazycích. Trhy a instrumenty pokryté ve zprávách mohou být předem určeny, aby byl obsah relevantní pro konkrétní publikum.

Finanční manažeři budou také těžit z Autochartist zpráv o trhu, protože budou moci demonstrovat svým klientům, co se děje na trzích po celý obchodní den.

Shrnutí:

  • Doručeno předem a v pravidelných intervalech
  • Upravitelné pro určité trhy/instrumenty
  • Celá řada jazyků
  • Může být white-labelled
  • Doručeno přes web nebo email

Analýza dopadů událostí:

Autochartist se spojil s Econoday, aby mohl klientům nabídnout nový a inovativní nástroj - analýza dopadů událostí. Nástroj pro analýzu dopadů událostí je jednoduchý na čtení zpráv, které ukazují dopad, který měly tržní pohyby na Forex trhy. Tento nástroj poskytuje obchodníkům stručný vizuální přehled aktuálního dopadu předchozích ekonomických událostí na určité měnové páry. Nástroj pro analýzu dopadů událostí je nyní dostupný na webových stránkách Econoday. Obchodníci si mohou vyfiltrovat informace dle země, události a měnového páru a obchodovat tak s větší jistotou kolem ekonomických událostí.